İK Politikamız

Saha Danışmanlık İnsan Kaynakları Müdürlüğünün misyonu, son yıllardaki değişime bağlı olarak, değişime yönelik uygulamaları adapte etmeye öncülük etmek ve bu konuda grup kültür ve vizyonuna uygun yeni araçlar ve süreçler oluşturmaktır. 
Saha Danışmanlık çalışanları SAHA değerler zincirinin tam ortasındadır ve bu nedenle stratejik bir pozisyondadır. 
Bu bağlamda, grubun başarısına katkı sağlayan Saha Danışmanlık İK Departmanındaki her bir çalışan aşağıdaki amaçları yerine getirmek için İnsan Kaynakları araçları ve süreçlerini geliştirirler :

  • Her türlü ayrımcılıktan uzak ve Doğru İşe Doğru Eleman prensibi kapsamında iş pazarındaki potansiyel yetenekleri Saha Danışmanlık organizasyonuna çekmek, iş yeri barış ve huzurunu koruyarak çalışan motivasyonunu en üst düzeyde desteklemek, bu çerçevede kurumsal bağlılık ve ait olma hissini geliştirmek,
  • Performansı geliştirmek için hedef odaklı etkin yönetimi ve yenilikçilik becerisini teşvik etmek,
  • Deneyim farklılıklarını optimize etmek ve değişime uyumu desteklemek,
  • Yerel iş pazarlarında Saha Danışmanlık adil rekabet gücünü artırmak,
  • Firmanın ve çalışanlarının gelişim ihtiyacı için alternatif yetenek programlarıyla genç ve dinamik potansiyelleri teşvik etmek,
  • Saha Danışmanlık değerleri ve her şeyden önce etik davranışı desteklemek.
Şimdi Ara